حکیمی ﺭﺍ ﭘﺮﺳــﯿﺪﻧﺪ...

حکیمی ﺭﺍ ﭘﺮﺳــﯿﺪﻧﺪ: ﭼﻪ موقع ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻨﺎﺳﺐ تر ﺍﺳﺖ؟


حکیم ﮔﻔﺖ: ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺷﻮﺩ


ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺍﺯ نظر ثروت؟


ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﻧﻪ  چرا که ثروت را اعتباری نیست 


ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺍﺯ نظر جسمی؟


ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ  چرا که جسم را بقا واعتباری نیست


گفتند: توانا از نظر عقلی؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: نه چرا که


 عقل زوال دارد و آنرا اعتباری نیست


ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: مسخرمون ﮐﺮﺩﯼ؟


ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: ﺁﺭﯼ!!!

[ شنبه 26 دی‌ماه سال 1394 ] [ 11:23 ق.ظ ] [ korosh zadbood ] [ 2 نظر ]