بعد از خوردن غذا بیل گیتس...

بعد از خوردن غذا بیل گیتس

5 دلار به عنوان انعام به پیش خدمت دادپیشخدمت ناراحت شد.

بیل گیتس متوجه ناراحتی پیشخدمت شد و سوال کرد : 

چه اتفاقی افتاده؟پیشخدمت : من متعجب شدم ....


بخاطر اینکه در میز کناری پسر شما 50 دلار به من انعام داد در

 درحالی که شما که پدر او هستید و پولدار ترین

انسان روی زمین هستید فقط 5دلار انعام می دهید !

گیتس خندید و جواب معنا داری گفت :او پسر پولدار ترین مرد روی زمینه و من پسر یک نجار ساده ام.
[ شنبه 8 اسفند‌ماه سال 1394 ] [ 05:15 ب.ظ ] [ korosh zadbood ] [ 2 نظر ]