طنز نوشته

خواب خواب میاره


پول پول میاره


ولی ایده آل ترین حالت این بود که خواب پول بیارههوشنگ فوراً به داخل استخر پرید و خود را در 


کف استخر به فرهاد رساند و او را از آب بیرون کشید.


وقتى دکتر آسایشگاه از این اقدام قهرمانانه هوشنگ آگاه شد


 تصمیم گرفت که او را از آسایشگاه مرخص کند


هوشنگ را صدا زد و به او گفت: من یک خبر خوب و یک خبر


 بد برایت دارم. خبر خوب این است که مى توانى از آسایشگاه


 بیرون بروى، زیرا با پریدن در استخر و نجات دادن جان یک بیمار


 دیگر، قابلیت عقلانى خود را براى واکنش نشان دادن به بحرانها


 نشان دادى و من به این نتیجه رسیدم که


 این عمل تو نشانه وجود اراده و تصمیم در توست


و اما خبر بد این که بیمارى که تو از غرق شدن نجاتش 


دادى بلافاصله بعد از این که از استخر بیرون آمد خود را


 با کمر بند حوله حمامش دار زده است و


 متاسفانه وقتى که ما خبر شدیم او مرده بود


هوشنگ که به دقت به صحبتهاى دکتر گوش مى کرد گفت


 او خودش را دار نزد من آویزونش کردم تا خشک بشه


حالا من کى مى تونم برم خونه‌مون 

[ سه‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1395 ] [ 09:32 ب.ظ ] [ korosh zadbood ] [ 4 نظر ]