در اتم ها، 9999999999999/99 درصد فضا...

در اتم ها، 9999999999999/99 درصد فضا


 خالی است و به همین دلیل در صورتی که تمامی


 اتم ها را به گونه یی به هم بفشاریم که فضای


 خالی میان آنها از بین برود، یک قاشق چایخوری


 یا حجمی برابر یک حبه قند از این ماده حدود پنج میلیارد


 تن وزن خواهد داشت  وزنی 10 برابر مجموع وزن 


تمامی انسان هایی که در حال حاضر در جهان حضور دارند


 این در واقع همان پدیده یی است که در ستاره های 


نوترونی رخ می دهد و وزن آنها را تا


 حد غیرقابل باوری افزایش می دهد
آینده می تواند گذشته را تغییر دهد


شگفتی جهان کوانتوم به اثبات رسیده است


 آزمایش دو جداره که نور را در دو حالت موج و ذره


 به اثبات می رساند به اندازه کافی عجیب و غیرقابل 


تصور است به خصوص زمانی که اعلام شود مشاهده 


نور می تواند آن را از موج به ذره یا برعکس تبدیل کند


 اما پدیده های عجیب تر این جهان پس از آزمایش «جان ویلر»


 فیزیکدان در سال 1978 خود را نمایان کرد. آزمایش وی نشان


 داد مشاهده یک ذره در زمان حاضر می تواند سرنوشت 


ذره مشابه دیگری در گذشته را متحول سازد. طبق آزمایش


 دو جداره در صورتی که هر یک از پرتوهای نوری خارج 


شده از یکی از شکاف های صفحه آزمایش را مشاهده کنید


در واقع پرتو را مجبور کرده اید خصوصیات ذره یی به خود 


بگیرد و اگر به هدف برخورد پرتو چشم بدوزید خصوصیت


 موج گونه به پرتو نور بخشیده اید. اما در صورتی که


 پس از عبور پرتو نور از شکاف به مسیری که از آن ناشی


 شده است، چشم بدوزید آنگاه است که پرتو نور می تواند


 در هر دوحالت شکل بگیرد. به بیانی دیگر زمان حال بر گذشته


 پرتو نوری تاثیر گذاشته است. این آزمایش در آزمایشگاه


 تنها چند صد هزارم ثانیه به طول می انجامد


 اما در مشاهده نورهای ناشی از ستاره های 


دوردست نیز صدق می کند. در واقع مشاهده


 اکنون ستاره های دوردست می تواند


 گذشته چند هزار یا میلیون ساله آنها را تغییر دهد.

[ دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1396 ] [ 01:25 ب.ظ ] [ korosh zadbood ] [ 0 نظر ]